Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 2a

41-902 Bytom


Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527357, NIP: 6263016496, REGON: 243699530, kapitał zakładowy 42 483 700,00 zł, w całości wpłacony.


W razie pytań, problemów lub uwag zapraszamy do kontaktu:

E-mail: sklep@bspb.pl

Tel. : +48 32 288 08 88